Շարժում

Ցանկացած փոխադրամիջոց ինչ-որ բան տեղից մյուսը տողափոխելու համար է: Այն կատարում է իր հիմնական գործը շարժման միջոցով: Արդյունավետ փոխադրամիջոց ստղծելու համար անհրաժեշտ է նախ ճանաչել շարժման օրինաչափությունները:

Շարժումը, այսինքն՝ ժամանակի ընթացքում նյութական մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ, թերևս, բնության ամենահիմնարար երևույթն է: Եթ բնության մեջ շարժում չլիներ և ամեն ինչ կանգնած լիներ, չէր լինի և ոչ մի փոփոխություն ժամանակը կանգնած կլիներ, և մարմինների գոյությունը մի ակնթարթ էլ չէր տևի: Առանց շարժման ոչինչ գոյություն չունի: Բնության մեջ ամեն ինչ անընդհատ շարժման մեջ է: Եվ քանի որ շարժումը կատարվում է տարածության մեջ ու ժամանակի ընթացքում, ապա նյութական աշխարհի գոյության համար բավարար է, որ լինեն տարածության, ժամանակ և նյութ:

Տարածություն + Ժամանակ + Նյութ = Գոյություն

Գոյության այս երեք հիմքերն ամբաժանելի են միմյանցից և կարող են հանդես գալ միայն համատեղ, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրն առանջ մյուս երկուսի դատնում է սկզբունքորեն անչափելի ու, հետևաբար և շարժում:Կարելի է մի շատ հետաքրքիր եզրակացության գալ, շարժման հատկությունները պետք է պայմանավորված լինեն հենց այս երեք հիմքերի հատկություններով:

Նմանապես պահպանվում են շարժման հետ կապված որոշ բնութագիր: Օրինակ, ժամանակի համասեռության շնորհիվ պահպանվում է արտաքինազդեցություններից զերծ մարմնի էներգիա կոչվող բնութագիրը, որը ցույց է տալիս, թե որքանով այն կարող է փոխել այլ մարմինների վիճակը (դիրքը, շարժումը և այլն) նրանց հետ փոխազդելիս, այլ կերպ ասում են, որքան աշխատանք կարող է կատարել նրանց նկատմամբ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s