Քիմիական ռեակցիաների տեսակները, դասը՝ փորձեր կատարելով

Քիմիական ռեակցիաները բաժանվում են չորս տեսակների.

  1. Միացման
  2. Քայքայման
  3. Տեղակալման
  4. Փոխանակման

Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց գործընթացը ավարտելուց հետո մի քանի նյութից ստացվում է մեկ բարդ նյութ:

Մագնեզիումի այրում (լուսարձակում)- Միացման ռեակցիա

Քայքայման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց գործընթացը ավարտելուց հետո մեկ բարդ նյութից ստացվում է մի քանի նյութ:

Ամոնիումի բիքրոմատի (հրաբուխ)- Քայքայման ռեակցիա

Մալախիտի քայքայում- Քայքայման ռեակցիա

Տեղակալման ռեակցիաները կատարվում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակալվում են բարդ նյութի ատոմներից որևէ մեկում:

Պղնձի սուլֆատ-Տեղակալման ռեակցիա

img_2300

Փոխանակման ռեակցիաները կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով:

Նատրիումի կարբոնատ- Փոխանակման

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s