Նյութեր

%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8-520x245

Նյութը որոշակի ծավալ զբաղցնող ատոմների համախումբ է՝ խիստ որոշակի կառուցվածքով, բաղադրությամբ, հատկություներով և զանգվածով օժտված: Նյութերը լինում են պարզ և բարդ:

Պարզ են  կոչվում  այն նյութերը, որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից: Պարզ նյութերն են՝ մետաղները և ոչ մետաղները:

Մետաղները բացի սնդիկից  պինդ են, պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Վերջին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ, որոնք կորցնելով առաջացնում են դրական իոններ:

Ոչ մետաղները, եթե պինդ են՝ փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Վերջին շերտում ունեն չորսից շատ էլեկտրոներ, պակաս էլեկտրոները վերցնելուց առաջացնում են բացասական իոններ:

Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք  կազմված են երկու և ավելի  տարրի  ատոմներից: Բարդ նյութերն են՝ օքսիդները, թթուները, հիմքերը և աղերը:

Այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից, որոնցից մեկը թթվածինն է, կոչվում են օքսիդներ: Օրինակ՝ BaO:

Այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից, որոնցից մեկը ջրածինն է, կոչվում են թթուներ: Օրինակ՝ HCl:

Այն նյութերը, որոնք կազմված են 2-ից ավելի տարրի ատոմներից, որոնցից մեկը թթվածինն է, մյուսը ջրածինը, կոչվում են հիմքեր: Օրինակ՝ NaOH:

Այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից, որոնցից մեկը ոչ թթվածինն է, ոչ ջրածինն է, կոչվում են աղեր: Օրինակ՝ NaCl:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s