Bicycle Charger

Ի դեպ, Bicycle Charger-ը կլիցքավորի Ձեր հեռախոսի մարտկոցը հեծանիվ քշելիս😉 Սա հրաշալի տարբերակ է, այն հեծանվորդների համար, ովքեր իրենց սիրելի հեծանիվով երկար ճանապարհ են գնում:🙂 Պատկերացնում եք՝ ինչքան հաճելի է և զբոսնել հեծանիվով և ձեռքի տակ ունենալ մշտապես լիցքավորված հեռախոս:🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s