Առցանց ուսուցման առաջադրանքներ

Հունվարի 12

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ. ԱՆԱՆՈՒՆ

Հունվարի 13

 1. Ամբողջացրու գրաբարյան ասույթները տրված բառերով։ Գրավոր քննարկիր դրանց բովանդակությունը՝
  ա) ինչու են այդպես ասում, երբ կարելի է մեջբերել այդ ասույթը.
  բ) ո՞ր ասույթի բովանդակության հետ համաձայն չես, ինչո՞ւ։
  – Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք։
  մտօք, աչօք
  – Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:
  մանուկ, զթագաւոր
  Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ ՝ անմահություն: – իմացեալ, ոչ իմացեալ:

Амулет

Матери никак не удавалось уговорить сына приходить домой до наступления темноты. Поэтому она припугнула его, сказав, что на дороге к их дому можно встретить множество привидений, которые появляются только с наступлением темноты. Повзрослев, парень стал бояться привидений до такой степени, что наотрез отказывался выходить из дома вечером. Тогда мать дала сыну амулет и объяснила, что он будет его защищать.

Թալիսմանը

Մորը չհաջողվեց համոզել որդուն տուն գալ, մինչև մութը ընկնելը։ Այդ պատճառով, նա վախեցրեց նրան, ասելով, որ իրենց տան ճանապարհին, կարող է հանդիպել շատ ուրվականների, որոնք հայտնվում են երբ մթնում է։ Մեծանալով, տղան վախենում է ուրվականներից այնպիսի աստիճանի, որ կտրականապես հրաժարվում է դուրս գալ տանից երեկոյան։ Այդ ժամանակ մայրը թալիսման տվեց իր որդուն և բացատրեց, որ նա կպաշտպանի իրեն։

Հունվարի 14

Абсолютная вера

Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого посёлка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору за советом.

— Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай!

— Всё, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва. Она должна исходить из сердца, — ответил священник.

Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику.

— Ничего не получается, отец! Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя всё нет и нет.

— Вы действительно молитесь с верой? — спросил их священник.

Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил:

— Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик!

Ամբողջովին հավատք

Եկավ չոր ամառը, և ֆերմերները, բնակիչները մի փոքրիկ գյուղի, մտահոգված էին, թե ինչ կպատահի իրենց բերքի հետ։ Մի կիրակի օր, պատարագից հետո խորուրդ հարցրեցին իրենց քահանայից։

– Հայր, մենք պետք է ինչ  որ բան անենք, կամ էլ կկորցնենք բերքը։

– Այն, ինչ ձեզնից պահանջվում է, դա աղոթքն է իրական հավատով: Աղոտքն առանց հավատի, դա աղոթք չէ: Այն պետք է բխի սրտից, – ասաց հոգեվորականը

Ամբողջ  հաջորդ շաբաթը, ֆերմերները հավաքվել են օրը երկու անգամ, և աղոթել Աստծուն ուղարկել նրանց անձրև։ Կիրակի նրանք գնացին հոգևորականի մոտ։

– Ոչինչ չի ստացվում, հայրը։ Ամեն օր մենք հավագվում ենք միասին, և աղոթում ենք, բայց անձրևը դեռ չկա և չկա:

– Արդյոք Դուք հավատով եք աղոթել։ – Հարցրեց իրենց քահանան։

Նրանք սկսեցին համոզել նրան, որ դա այդպես է: Բայց քահանան առարկեց։

– Ես գիտեմ, որ դուք աղոթում եմ առանց հավատի, քանի որ ձեզանից ոչ ոք, այստեղ գալով, չի բերի իր հետ գլխաշոր։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s