ԶՕՐԱԿԱՆ ԵՒ ԾԱՆՐ ԳՈՅՆ ԲԵՌՆ ԻՒՐ

ԶՕՐԱԿԱՆ ԵՒ ԾԱՆՐ ԳՈՅՆ ԲԵՌՆ ԻՒՐ
Երբեմն զօրական ոմն, գտանիլով ընդ կնոջ իւրում ի բարձր ծովու` ի ժամանակի մեծի ալէկոծութեան, տեսանէր, որ նաւավարքն թափէին ամենայն կարողութեամբ զամենայն ինչ եւ իցէ կարասիս, թարց երեսպաշտութեան իմիք, որք պատահէին ի ձեռս իւրեանց: Մանաւանդ աղաղակէին ամենքն.
– Ընկեսցուք նախապէս զծանրագոյն բեռինս, առ ի փրկել զկեանս եւ զերծանիլ ի ծովէն, զի մի ընդ իրացն հանգամայն
ընկղմեսցուք:. Իբրեւ լուաւ զայս զօրականն, իսկոյն կալաւ զկին իւր եւ ընկեց ի ծովն, ասելով
– Ոչ ինչ է ծանրագոյն եւ անտանելի բեռն ինչ ինձ ի մէջ աշխարհիս, քան զկինն իմ:

Զորականը եւ իր ծանր բեռը

Մի անգամ մի զորական մարդ, գտնվելով իր կնոջ հետ մի խորը ծովում մեծ ալեկոծության ժամանակ տեսնում էր, որ նավաստիները թափվում էին ամբողջ ուժով ամեն ինչ կլինի կարասիներ առնց որեւէ երեսպաշտության, ինչ որ ձեռքերն ընկնում էր.բոլորը աղաղակում էին.

-Սկզբում Գցեք ծանր բեռները, կյանքը փրկելու եւ ծովից ազատվելու համար, իրերի բերումով կընկղմվենք.

Երբ լսեց այս զորականը իսկույն բռնեց կնոջը եւ գցեց ծովը, ասելով.

– Ինձ համար չկա ավելի ծանր ու անտանելի ինչ – որ բեռ այս աշխարհում, քան կինս.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s