Մաթեմաթիկա

1 Գտիր `

ա/ 6015 և 15 թվերի արտադրյալը  և ստուգիր:

1)6015×15=90255

1)90255:6015=15

 

բ/ 7506և 1897 թվերի գումարը և ստուգիր:

7506+1897=9403

9403-7506=1897

2 Հաշվիր արժեքը`1565+145:5*6=1739

145:5=29

29*6=174

1565+174=1739

 

3 Արտահայտիր

4 ա/ մետրով`            17կմ 6մ=17006   մ

5 բ/կիլոգրամով`     65տ 17կգ=65017 կգ

 

6 Համեմատիր`

3ժ10ր < 195 ր

1/2  կմ >   400մ

 

7 Գծիր ուղղանկյուն, որի կողմերի երկարություններն են 3սմ ,7 սմ:  Հաշվիր պարագիծը և մակերեսը:

 

Պարագիծ՝

7×2=14

3×2=6

6+14=20

 

Մակերես՝

7×3=21

 

 

 

 

 

 

8 Համառոտագրիր խնդիրը և լուծիր:

Գրախանութն  առաջին օրը ստացավ  360 գիրք, իսկ երկրորդ օրը երկու անգամ ավել: Այդ գրքերի 1/5  մասը մանկական է: Քանի մանկական գիրք ստացավ խանութը:

Համառոտագրություն                        Լուծում`

Առաջին օրը— 360 գիրք:                    360×2=720

Երկրորդ օրը — 2 անգամ շատ:          720+360=1080

Մանկական գիրք—1/5                       1080:5=216 մնկ.

Քանի մանկական գիրք ստացավ խանութը-?

 

 

9 Կատարիր գործողությունները.

 

368 + 573=941                                       4689 + 654=5343

4000 – 562=343                                     80985 – 674=80311

541 x 7=3787                                         602 x 3=1806

628 : 4=157                                           2814 : 7=402

 

 

 

10 Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

452 x 20  +   1923 : 3 =9681

452×20=9040

1923:3=641

9040+641=9681

 

9.Գտիր 36, 48, թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը: 288

10.  Հաշվիր`

ա/( 5/6 -3/8):3/4=8/72

բ/1/2  : 2/3  + 2/3  *  1/2  =6/8

11.Գտիր`            21-ի   1/3  մասը=7

 

12.Ինքնաթիռն օդ բարձրացավ ժամը 12 անց 35 րոպեին և 2 ժ 40 ր եղավ թռիչքի մեջ: Ժամը քանիսի՞ն վայրէջք կատարեց ինքնաթիռը:

Լուծում`

12 ժ+ 2 ժ=14 ժ

35 + 40=75

 

Պատասխան` 15անց15ր

13.Գրիր 12-ի բազմապատիկները /հինգ հատ/:

12, 24, 36, 48, 60

14.Գրիր հետևյալ թվերի բոլոր բաժանարները:

36-1,2,3,4,9,12,18, 36

41-1, 41

101-1, 101

15 .Տառի փոխարեն գրիր այնպիսի թիվ,որ բաժանվի 3-ի:

 

3a 5     b40, 62c,   954ef

a= 4         b=8       c= 4        e=0           f=0

 

16.  Տառի փոխարեն գրիր այնպիսի թիվ,որ բաժանվի 5-ի:

 

3a 5     b40, 62c,   954ef

a=2          b=5       c=0         e=3           f=5

17.   Թիվը վերլուծիր  պարզ արտադրիչների`

 

32=2x2x2x2x2                                  113=113

 

  1. Հետևյալ թվերից`

312,  625, 282,  70100, 4016,  26055,  18009, 2128

որոնք են բաժանվում

2-ի 3-ի 4-ի 5-ի 9-ի 10-ի
312 312 312 70100 70100
282 282 70100
70100 26055 4016 26055 26055
4016 18009 2128 18009
2128

 

19.Հետևյալ թվերից առանձնացրու պարզ թվերը`

1,2, 51, 63, 85, 101,   997, 800, 4, 19:

2 0. Գտի’ր ( 24, 72)-ի ընդհանուր ամենամեծ բաժանա5

46րարը և [24,72] ընդհանուր ամենափոքր բազմապատիկը:

(24, 72)=24

[24,72]=144

 

2 1. Հաշվել արտահայտության արժեքը`

 

31440+1040:(150-2400:(67+53))=31448

22.Երկու սափոր ջուրը կես դույլ ջուրն է, իսկ 3 բաժակ ջուրը` կես սափոր ջուրն է:Այդ դեպքում 2 դույլ ջուրը քանի բաժակ ջուրն է`

 

`

Լուծում`

3+3=6

6×2=12

12×2=24

24×2=44

Պատասխան` 44 բաժակ ջուր:

 

 

23.Գծի փոխարեն այնպիսի թիվ գրիր, որ ստացված թիվը բաժանվի

 

ա/  3-ի`                       1699,

բ/4-ի`                         2216

գ/ 5-ի`                        17605

դ/ 9-ի`                        23436

24.Գտիր 84 և 28 թվերի

ա/ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը`(84, 28)=28

բ/ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը`[84, 28]=168

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s