THE BEST FOOD IN THE WORLD

THE BEST FOOD IN THE WORLD
Once there lived a King who had one son. The prince was ill. He was tired of eating. The delicious food in his father’s house did not taste good to him. The Queen looked at her son and said, “The Prince does not eat his food. I am afraid he will die of hunger. Look at him, how weak he is.” One morning the King called all his servants and said, “My son has lost his appetite. He is ill. He will die of hunger. Go, find the Wise Man of the village. I am sure he will help us.”
The King’s servants went away to find the Wise Man of the village. Soon they came back with an old man with long white hair. The Wise Man bowed to the King and asked, “O, King, what can I do for you?” The King told the Wise Man what the matter was, “The Prince was once strong and fat, and now, he is getting thinner every day. He does not eat his food. We are afraid he will die of hunger.”“O, King”, answered the Wise Man, “do not think about your son. Let the young Prince find the best food in the world. Then his appetite will come back and he will be strong again.” Then he stepped back, bowed to the King and walked out of the King’s house.

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱԼԱՎ ՈւՏԵԼԻՔԸ
Մի ժամանակ մի թագավոր էր ապրում, ով մի որդի ուներ: Արքայազնը հիվանդ էր: Նա հոգնել էր ուտելուց: Հայրիկի տան համեղ ուտելիքը լավը չէր իր համար:
Թագուհին նայեց իր որդուն և ասաց. «Արքայազնը չի ուտում իր ուտելիքը: Ես վախենում եմ, նա սովից մահանա: Նայեք նրան, որքան թույլ է նա»:
Մի առավոտ թագավորը կանչեց իր բոլոր ծառաներին և ասաց: «Իմ որդին կորցրել է ախորժակը: Նա հիվանդ է: Նա կմահանա սովից: Գնացեք, գտեք գյուղի իմաստուն մարդուն: Ես վստահ եմ, նա կոգնի մեզ»:
Թագավորի ծառաները գնացին փնտրելու գյուղի իմաստունին: Շուտով նրանք վերադարձան երկար սպիտակ մազերով մի ծեր մարդու հետ:
Իմաստուն մարդը գլուխ տվեց թագավորին և հարցրեց. «Օ՜, արքա, ի՞նչ կարող եմ անել ձեզ համար»: Թագավորն իմաստունին պատմեց, թե ինչ է պատահել. «Արքայազնը նախկինում ուժեղ և գեր էր, իսկ հիմա օրեցօր նիհարում է: Նա չի ուտում: Մենք վախենում ենք, որ նա սովից կմահանա»:
«Օ՜, արքա», – պատասխանեց իմաստուն մարդը, – «Մի մտածեք որդուդ մասին: Թող երիտասարդ արքայազնը գտնի աշխարհի ամենալավ ուտելիքը: Այն ժամանակ կվերականգնվի նրա ախորժակը, և նա կրկին ուժեղ կլինի»:
Հետո նա ետ գնաց, խոնարհվեց և դուրս եկավ դղյակից:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s