How to make a cake

When mother makes a cake I help her.

First she takes a bowl and puts a cupful of sugar and a cupful of butter in it.

Then she takes two eggs and mixes them into the sugar and butter.

Next she takes a cupful of flour and mixes it in well.

Sometimes she puts some fruit in, too.

Then she puts it all into a cake tin.

She rubs some butter on the inside of the tin first.

She bakes the cake for three quarters of an hour (45 minutes).

When the cake is ready we all help her to eat it.

Mother makes very good cakes.

Now try to make a cake like this. You will like it.

Help your mother!

 

Ինչպես  պատրաստել թխվացք

Սկսբից  նա վերցնում  է մի  լիքը բաժակ   շաքարավազ և  մի լիքը բաժակ կարագ  և գունդ անում:

Հետո  նա  վերցնում  է երկու  ձու և  խառնում  շաքարավազի և կարագի հետ:

Հետո  նա  ավելացնում է մի լիքը  բաժակ  ա լյուր  և լավ խառնում:

Երբեմն  նա  լցնում  է մի  քիչ միրգ :

Հետո  նա  այն  ամենը   դնում   է   ջեռոցի տարայի  մեջ:

Նա  քսում  է   կարագը  տարայի վրա:  Նա  թխվացքը  եփում է 45 րոպե:

Երբ  թխվացքը  պատրաստ  է  լինում , մենք   ուտում   ենք այն:

Մայրս   շատ լավ  թխվացքներ  է պատրաստում:

Այժմ  փորձիր թխվացք պատրաստել:  կհավանեք  այն:

Օգնեք  ձեր   մայրիկին:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s