СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА

СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА
1.
Жила-была жаба – неуклюжая, некрасивая. К счастью, она не знала, что она такая некрасивая и что она жаба. Во-первых потому, что была совсем маленькая, во-вторых, её никто так не называл.  Она жила в саду, где росли Деревья, Кусты и Цветы. Они очень любили жабу и поэтому звали её самыми ласковыми именами. Особенно цветы. Когда жаба появилась в саду, Цветы спросили, как её зовут, и когда она ответила, что не знает, очень обрадовались.
– Ой, как здорово!-сказали Анютины Глазки.

-Тогда мы сами придумаем тебе имя! Хочешь, мы будем звать тебя Анютой?

Մոխրագույն աստղիկը
առաջին մաս
Լինում է, չի լինում մի ծանրաշարժ և տգեղ դոդոշ:

Բարեբախտաբար, նա չգիտեր, որ ինքը տգեղ է և դոդոշ:

Առաջինը, որ շատ փոքրիկ էր, երկրերդը նրան ոչ ոք այդպես չեին կոչում:

Նա ապրում էր այգում, որտեղ աճել էին ծառեր, թփեր և ծաղիկներ:

Նրանք շատ էին սիրում դոդոշին, դրա համար նրան ամենաքնքուշ անուններ էին տալիս: Особенно цветы. Հատկապես ծաղիկները:

Երբ դոդոշը հայտնվեց այգում, Ծաղիկները հարցրեցին` ինչ է նրա անունը, և երբ նա պատասխանեց, որ չգիտի, շատ ուրախացան:

Ինչ հրաշալի է ,-ասացին Անյուտայի աչիկները:

Այդ դեպքում մենք քեզ անուն կմտածենք: Ուզո՞ւմ ես, քեզ Անյուտա կոչենք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s